UVOD U TEMU PARK ŠUMA ZAGREBA

Pod pojmom park-šuma ˝podrazumijevaju se sve šumske sastojine koje su uklopljene u urbano tkivo i čija je primarna zadaća trajno i optimalno pružati građanima općekorisne dobrobiti˝, kako navodi Akademija šumarskih znanosti. Budući da se svakodnevnim građevinskim zahvatima ugrožava njihov opstanak na užem i širem gradskom području, potrebno je promišljati o njihovoj adekvatnoj zaštiti.

Zagrebačke šume

Grad Zagreb se smjestio na obroncima Medvednice, te se tijekom svoje povijesti i razvoja, pomalo širio. Takvim širenjem je urbano gradsko tkivo zadiralo u postojeću vegetaciju šumskih područja na njegovim kontaktnim sjevernim dijelovima (vidi sliku1.), koji se nadovezuju na južne obronke šume na Medvednici. Šireći se, urbano se područje ˝prebacilo˝ i na suprotnu obalu rijeke Save, te je prekrilo i obalna i močvarna prirodna staništa. Dakle, ne samo da se smanjuje ukupna površina šuma i šumskog područja, nego se pomalo gube i drugi vrijedni prirodni prostori.

šumski pojas Zagreba iz zraka
sl.1.šumski pojas Zagreba, pogled iz zraka; izvor: Googlemaps; pristupljeno: 17.3.2022.

Šume koje su tako ostale zatočene unutar grada poput izoliranih zelenih mjehurića, itekako trebaju našu brigu i pažnju kako bi ostale još dugo, dugo vremena na ponos i užitak svih nas. Još 1769. g. Marija Terezija uvodi načelo ˝potrajnog gospodarenja˝ (danas bi rekli održivog gospodarenja), kako bi se osiguralo racionalno gospodarenje šumama. Šumski red Marije Terezije postaje začetnik organiziranog šumarstva kao struke.

park šume Zagreba
park-šuma Dotrščina; izvor: http://www.aksljeme.com/wp-content/uploads/2011/05/dotka012.jpg

Zelene oaze unutar Zagreba

Možemo ustanoviti da se rijetko koji grad može pohvaliti sa toliko očuvanim prirodnim klimatogenim vrstama drveća (obična bukva, hrast lužnjak, hrast kitnjak..) i njihovim prirodnim pratiteljima: javor, jasen, grab, klen, lipa, divlja trešnja, divlja kruška, brijest, joha, topola, vrba i brojnim vrstama grmolikog podrasta. Sve te prirodne biljne zajednice traju i opstaju zahvaljujući njihovom neprestanom prirodnom pomlađivanju, što potvrđuje njihovu veliku mogućnost prilagodbe na nepovoljne gradske uvjete.

Park šume Zagreba danas se mogu zapaziti duž čitavog Zagrebačkog područja. U smjeru istok-zapad protežu se u dužini od oko 20 km, a sjever-jug oko 9 km. Na tome području raspoređene su na 22 manje lokacije. Tu ubrajamo:

  • park šume središta – od Šestinskog dola na zapadu do Tuškanca na istoku
  • južni krak proteže se prema Gornjem gradu i Dubravkinom putu
  • sjeverni rub čini Prekrižje

Maksimir, sa svojih 140 ha, najznačajniji je povijesni perivoj, a ujedno i prvi veliki javni gradski park. Pridodajmo još i veliki kompleks Dotrščina, sa 179 ha, koji je također jedna impozantna ekološka ostavština.

park šume Zagreba
šuma Medvednica; izvor: https://www.pp-medvednica.hr/priroda-i-kultura/biljni-svijet/

Ovdje ne spominjemo veliki broj manjih, privatnih šumskih posjeda. Njih svakako možemo sagledati i pribrojiti ukupnoj količini površina park šuma Zagreba.

Stanovnicima Zagreba zaista puno znači svaki, pa i mali park, jer je zelenilo vrlo važan segment gradskog života!

Izvor: Monografija Park šume grada Zagreba; Slavko Matić (2010.)

Autor teksta: Jelena Štefanac