UREĐENJE KRAJOBRAZA

Krajobrazno projektiranje ili uređenje krajobraza se odnosi na bilo koju aktivnost koja mijenja vizualni identitet krajobraza, uključujući:

  1. Žive elemente (floru i faunu), ili ono što se uobičajeno odnosi na vrtlarstvo ili umjetnost uzgoja biljaka s ciljem izrade lijepog okoliša
  2. Prirodne elemente kao npr. tvorevine tla, oblike terena i uzvisina, ili vodene površine
  3. Ljudske elemente kao npr. strukture, građevine, ograde i dr. materijalne objekte izrađene ili postavljene od strane čovjeka
  4. Apstraktne elemente kao npr. vremenske i svjetlosne uvjete

Uređenje krajobraza je istovremeno i znanost i umjetnost, te zahtijeva dobro promatranje, prostorne analize, kao i vještine i principe dizajniranja. Dobar krajobrazni arhitekt razumije prirodne i konstruktivne elemente i vješto ih kombinira. Mora znati karakteristike prirodnih elemenata: različite vrste tala, karakteristike biljaka, kao i njihove uzgojne potrebe, brzinu rasta i volumen habitusa, ali i prilagodljivost određenoj klimatskoj zoni, ili međusobnoj interakciji sa drugim biljnim vrstama.

Slika 1. Različiti oblici drveća

Kako bi nastao interesantan projekt uređenja krajobraza, potrebno je prostorno uskladiti pojedine elemente krajobrazne kompozicije. Ploha i volumen su osnovni gradbeni elementi, a njihov odnos, veličina, tekstura i boja može itekako utjecati na cjelokupan dojam sklada i ugode. Jednako tako se i izgrađeni objekti nastoje uklopiti u čitavu kompoziciju, kako bi se dobila jedna zaokružena cjelina.

Osim toga, važno je voditi računa i o kontekstu u kojem se vrši interpolacija novih elemenata, o povijesnom aspektu, ili jednostavno o preferencijama investitora. Na to treba paziti ukoliko se radi o javnom prostoru: parku, šetnici, trgu ili nekoj drugoj vrsti zajedničkog prostora.

Slika 3. Skica uređenja krajobraza

Slika 4. Vizualni prikaz primjera uređenja krajobraza

Autor teksta: Jelena Štefanac

Pin It on Pinterest

Share This