Uređenje krajobraza

Uređenje krajobraza ili krajobrazno projektiranje se odnosi na bilo koju aktivnost koja mijenja vizualni identitet krajobraza. To se odnosi na:

  1. Žive elemente (floru i faunu), ili ono što se uobičajeno odnosi na vrtlarstvo ili umjetnost uzgoja biljaka s ciljem izrade lijepog okoliša
  2. Prirodne elemente kao npr. tvorevine tla, oblike terena i uzvisina, ili vodene površine
  3. Ljudske elemente kao npr. strukture, građevine, ograde i dr. materijalne objekte izrađene ili postavljene od strane čovjeka
  4. Apstraktne elemente kao npr. vremenske i svjetlosne uvjete

Umjetnost uređenja krajobraza

Uređenje krajobraza je istovremeno i znanost i umjetnost, te zahtijeva dobro promatranje, prostorne analize, kao i vještine i principe dizajniranja. Dobar krajobrazni arhitekt razumije prirodne i konstruktivne elemente i vješto ih kombinira. Mora znati karakteristike prirodnih elemenata: različite vrste tala, karakteristike biljaka, kao i njihove uzgojne potrebe, brzinu rasta i volumen habitusa, ali i prilagodljivost određenoj klimatskoj zoni, ili međusobnoj interakciji sa drugim biljnim vrstama.

Slika 1. Različiti oblici drveća

Kako bi nastao interesantan projekt uređenja krajobraza, potrebno je prostorno uskladiti pojedine elemente krajobrazne kompozicije. Ploha i volumen su osnovni gradbeni elementi. Njihov odnos, veličina, tekstura i boja može itekako utjecati na cjelokupan dojam sklada i ugode. Izgrađeni objekti nastoje uklopiti u čitavu kompoziciju, kako bi se dobila jedna zaokružena cjelina.

Osim toga, važno je voditi računa i o kontekstu u kojem se vrši interpolacija novih elemenata. O njegovom povijesnom aspektu, ili jednostavno o preferencijama investitora. Na to treba posebno paziti ukoliko se radi o javnom prostoru: parku, šetnici, trgu ili nekoj drugoj vrsti zajedničkog prostora.

uredenje krajobraza
Slika 2. Skica uređenja krajobraza
uredenje krajobraza
Slika 3. Projekt uređenja krajobraza

Dobar projekt uređenja krajobraza odražava u vanjskom prostoru sve bitne karakteristike ugodnog ambijenta, kao i skladne kompozicije svih unesenih elemenata: biljaka, struktura, vode i upotrijebljenih materijala. On je nastavak unutrašnjeg prostora, sa pridodanom vrijednošću svježeg zraka, topline sunca, svježine povjetarca i ugodnog mirisa cvijeća.

uredenje krajobraza
Slika 4. Vizualni prikaz primjera uređenja krajobraza

Autor teksta: Jelena Štefanac

Leave a Reply

Your email address will not be published.