KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA

Što je krajobrazna arhitektura ?

Što je KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA? Mnogo ljudi nije upoznato sa tim terminom, pa ćemo to pokušati ispraviti…

Krajobrazna arhitektura je disciplina čija je uloga očuvanje prirode, ali i njezino oblikovanje (uređenje) i planiranje. Misao o uređenju prostora proizlazi iz konteksta samog prostora. Ona se NE ugrađuje u prostor neovisno o njegovim karakteristikama – to je osnovna razlika između arhitekture i krajobrazne arhitekture! G.L. Meason u knjizi ˝O krajobraznoj arhitekturi velikih slikara Italije˝, iz 1828.g, autor oduševeljeno zamjećuje jedinstvenu povezanost arhitekture i krajobraza u kojemu se ona nalazi. U njoj se termin krajobrazna arhitektura prvi puta koristi. Nadalje, koristi ga gradska komisija 1862.g. prilikom izgradnje Central parka u New Yorku. Na njemu je radio cijenjeni tandem: Frederick Law Olmsted i Calvert Vaux. Oni su osvojili natječaj za projekt uređenja spomenutog Parka. Upotrebljavaju termin krajobrazna arhitektura za opis svojeg cjelokupnog profesionalnog zadatka oko dizajniranja kompozicije sadnje, oblika zemljišta, vodenih i popločenih površina, kao i drugih struktura. Njih dvojica su predložili titulu zvanja krajobraznog arhitekta, kojom su se otada i služili.

Slika 1. Central park, New York (http://www.foxnews.com/auto/2018/04/20/new-york-city-banning-cars-from-central-park.html)

Krajobrazna arhitektura gradova

Krajobrazni arhitekt F.L. Olmsted je svojim projektom ˝Emerald necklace˝ (Zelena ogrlica), za grad Boston, postao poznat u cijelom svijetu. U njemu sagledava problem promišljenog urbanističkog i ekološkog sistema velikog grada na jedan novi način.

krajobrazna arhitektura
Slika 2. Karta bostonske Emerald necklace (https://www.emeraldnecklace.org/park-overview/emerald-necklace-map/)

Slika 3. Zračni snimak Bostona (http://www.touristsbook.com/boston/things-to-do/emerald-necklace/)

Suvremeni krajobrazni arhitekti su priznata i cijenjena profesija, iako se u Hrvatskoj još o njima i njihovom radu vrlo malo zna. Nažalost, još uvijek nije prepoznata važnost uključivanja struke u cjelokupno promišljanje o prostoru.

Navodim jednu vrlo upečatljivu, ali krajnje razumljivu definiciju danskog arhitekta, Stiga L. Anderssona. On je jedan od osnivača interdisciplinarne grupe arhitekata, urbanista i krajobraznih arhitekata  ˝SLA˝, koja se bavi prirodom u gradovima, urbanim dizajnom i održivim sistemima gradova:

˝…Jedan od nejveličanstvenijih zadataka krajobrazne arhitekture je u preoblikovanju tlocrta u određeni prostorni doživljaj. Nalazim da se moj posao odnosi na konkretnu transformaciju; podizanje dvodimenzionalnih tlocrta u trodimenzionalne prostorne oblike. Ti prostori omogućavaju i korisnicima i posjetiteljima čulni doživljaj koji se sastoji od prirodnih i materijalnih elemenata, nudeći im iznenađenja i motivaciju za društvenu aktivnost. Da bi se to moglo ostvariti, na raspolaganju imamo samo materijalne elemente. A da bi kreirali određenu kvalitetu života, moramo istaknuti ideju sa specifičnom kompozicijom tih elemenata. Svaki međuodnos i kombinacija elemenata može postići određeni krajnji rezultat…˝    

krajobrazna arhitektura
Slika 4. Charlotte garden, Kopenhagen (http://www.landezine.com/index.php/2010/08/charlotte-garden/)

krajobrazna arhitektura
Slika 5. Anchor park, Kopenhagen (http://www.landezine.com/index.php/2010/09/anchor-park/anchor-park-malmo-stig-andersson-05/)

Autor teksta: Jelena Štefanac

UREĐENJE KRAJOBRAZA

Uređenje krajobraza

Uređenje krajobraza ili krajobrazno projektiranje se odnosi na bilo koju aktivnost koja mijenja vizualni identitet krajobraza. To se odnosi na:

  1. Žive elemente (floru i faunu), ili ono što se uobičajeno odnosi na vrtlarstvo ili umjetnost uzgoja biljaka s ciljem izrade lijepog okoliša
  2. Prirodne elemente kao npr. tvorevine tla, oblike terena i uzvisina, ili vodene površine
  3. Ljudske elemente kao npr. strukture, građevine, ograde i dr. materijalne objekte izrađene ili postavljene od strane čovjeka
  4. Apstraktne elemente kao npr. vremenske i svjetlosne uvjete

Umjetnost uređenja krajobraza

Uređenje krajobraza je istovremeno i znanost i umjetnost, te zahtijeva dobro promatranje, prostorne analize, kao i vještine i principe dizajniranja. Dobar krajobrazni arhitekt razumije prirodne i konstruktivne elemente i vješto ih kombinira. Mora znati karakteristike prirodnih elemenata: različite vrste tala, karakteristike biljaka, kao i njihove uzgojne potrebe, brzinu rasta i volumen habitusa, ali i prilagodljivost određenoj klimatskoj zoni, ili međusobnoj interakciji sa drugim biljnim vrstama.

Slika 1. Različiti oblici drveća

Kako bi nastao interesantan projekt uređenja krajobraza, potrebno je prostorno uskladiti pojedine elemente krajobrazne kompozicije. Ploha i volumen su osnovni gradbeni elementi. Njihov odnos, veličina, tekstura i boja može itekako utjecati na cjelokupan dojam sklada i ugode. Izgrađeni objekti nastoje uklopiti u čitavu kompoziciju, kako bi se dobila jedna zaokružena cjelina.

Osim toga, važno je voditi računa i o kontekstu u kojem se vrši interpolacija novih elemenata. O njegovom povijesnom aspektu, ili jednostavno o preferencijama investitora. Na to treba posebno paziti ukoliko se radi o javnom prostoru: parku, šetnici, trgu ili nekoj drugoj vrsti zajedničkog prostora.

uredenje krajobraza
Slika 2. Skica uređenja krajobraza
uredenje krajobraza
Slika 3. Projekt uređenja krajobraza

Dobar projekt uređenja krajobraza odražava u vanjskom prostoru sve bitne karakteristike ugodnog ambijenta, kao i skladne kompozicije svih unesenih elemenata: biljaka, struktura, vode i upotrijebljenih materijala. On je nastavak unutrašnjeg prostora, sa pridodanom vrijednošću svježeg zraka, topline sunca, svježine povjetarca i ugodnog mirisa cvijeća.

uredenje krajobraza
Slika 4. Vizualni prikaz primjera uređenja krajobraza

Autor teksta: Jelena Štefanac