PLANIRANJE KRAJOBRAZA

Krajobrazno planiranje je grana krajobrazne arhitekture. Jedan primjer bio bi veliki zeleni prstenasti sistem u Bostonu (Emerald necklace), kojega je projektirao Frederick Law Olmsted. Krajobrazni planeri obično rade na interdisciplinarnim projektima od velikog značaja, koji:

  • Zahvaćaju široke geografske prostore
  • Obuhvaćaju nekoliko susjednih zemalja/regija/klijenata
  • Se provode dugoročno

U nekim ruralnim područjima razmjeri štete na neplanskom iskorištavanju mineralnih nalazišta bili su primarni razlog za uvođenje planiranog uređenja krajobraza, čiji je cilj javno dobro. Primjenom osnovnih etičkih principa (Garrett Hardin: Tragedy of the commons, 1968.), svaki bi pojedinac trebao djelovati ne isključivo za svoju dobit, nego i za dobrodit sviju. Polazište svakog djelovanja u prostoru je u skladu sa načelom poštovanja prirode i njezinih resursa, koji nisu neograničeni (Aldo Leopold: Etika zemlje, 1949; Paul W. Taylor: Poštovanje prirode, 1986.).

Uz suvremeni način života i navike ljudi, svakim smo danom svjedoci nastanka nepovratnih šteta na svakoj pojedinoj sastavnici krajobraza (tlo, vode, zrak, biljni i životinjski svijet). Glavni razlog potrebne zaštite prirode i svih njezinih resursa nije samo u konstatiranju učinjenog zla, nego u aktivnom doprinosu zajedničkom održivom gospodarenju, jer će se ono u budućnosti manifestirati u kvaliteti života naših potomaka.

Autor teksta: Jelena Štefanac

Pin It on Pinterest

Share This