Planiranje krajobraza – što je to?

Planiranje krajobraza je grana krajobrazne arhitekture. Jedan primjer bio bi veliki zeleni prstenasti sistem u Bostonu (Emerald necklace), kojega je projektirao Frederick Law Olmsted. Krajobrazni planeri obično rade na interdisciplinarnim projektima od velikog značaja, koji:

  • Zahvaćaju široke geografske prostore
  • Obuhvaćaju nekoliko susjednih zemalja/regija/klijenata
  • Se provode dugoročno

U nekim ruralnim područjima razmjeri štete neplanskog iskorištavanja mineralnih nalazišta bili su primarni razlog uvođenja planiranog uređenja krajobraza, koji služi javnom dobru. Primjenom osnovnih etičkih principa (Garrett Hardin: Tragedy of the commons, 1968.), svaki bi pojedinac trebao djelovati ne isključivo za svoju dobit, nego, prije svega za dobrodit sviju. Osnova djelovanja u prostoru vodi se načelom poštovanja prirode i njezinih resursa, koji su ograničeni (Aldo Leopold: Etika zemlje, 1949; Paul W. Taylor: Poštovanje prirode, 1986.).

planiranje krajobraza

Zaštita prirodnih resursa…

Uz suvremeni način života i navike ljudi, svakim smo danom svjedoci nastanka nepovratnih šteta na svakoj pojedinoj sastavnici krajobraza (tlo, vode, zrak, biljni i životinjski svijet). Glavni razlog potrebne zaštite prirode i svih njezinih resursa nije samo u konstatiranju učinjenog zla, nego u aktivnom doprinosu zajedničkom održivom gospodarenju. Svako naše današnje djelovanje odrazit će se u budućnosti na kvalitetu života naših potomaka.

Fraza ˝održivo gospodarenje˝ postala je vrlo česta u javnim izlaganjima. Međutim, oni koji ju upotrebljavaju da li doista razumiju njezino značenje? Da li ih savjest upozorava na kršenje važnih ljudskih vrijednosti?

Autor teksta: Jelena Štefanac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *