KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA

Krajobrazna arhitektura je disciplina čija je uloga očuvanje prirode, ali i njezino oblikovanje (uređenje) i planiranje. Misao o uređenju prostora proizlazi iz samog prostora, ne ugrađuje se u prostor neovisno o njegovim karakteristikama, što čini osnovnu razliku između arhitekture i krajobrazne arhitekture. U knjizi G.L. Measona ˝O krajobraznoj arhitekturi velikih slikara Italije˝, iz 1828.g, u kojoj autor oduševeljeno zamjećuje jedinstvenu povezanost arhitekture i krajobraza u kojemu se ona nalazi, taj se termin prvi puta koristi. Nadalje, tim se terminom uvelike koristi komisija u svom radu godine 1862. prilikom izgradnje Central parka u New Yorku. Tandem: Frederick Law Olmsted i Calvert Vaux, koji je osvojio natječaj za projekt uređenja spomenutog Parka, koriste se terminom krajobrazna arhitektura kako bi opisali cjelokupni profesionalni zadatak oko dizajniranja kompozicije sadnje, oblika zemljišta, vodenih i popločenih površina, kao i drugih struktura. Istovremeno su  njih dvojica imenovali titulu zvanja krajobraznog arhitekta, kojom su se otada i služili.

Slika 1. Central park, New York (http://www.foxnews.com/auto/2018/04/20/new-york-city-banning-cars-from-central-park.html)

Olmstedov projekt za Emerald necklace (Zelenu ogrlicu) u Bostonu je postao poznat u cijelom svijetu, jer sagledava problem promišljenog urbanističkog i ekološkog sistema velikog grada na jedan novi način.

Slika 2. Karta bostonske Emerald necklace (https://www.emeraldnecklace.org/park-overview/emerald-necklace-map/)

Slika 3. Zračni snimak Bostona (http://www.touristsbook.com/boston/things-to-do/emerald-necklace/)

Suvremeni krajobrazni arhitekti su priznata i cijenjena profesija, iako se u Hrvatskoj još o njima i njihovom radu vrlo malo zna, te se ne prepoznaje važnost uključivanja te struke u cjelokupno promišljanje o prostoru.

Navodim jednu vrlo upečatljivu, ali krajnje razumljivu definiciju danskog arhitekta, Stiga L. Anderssona, jednog od osnivača interdisciplinarne udruge arhitekata, urbanista i krajobraznih arhitekata  ˝SLA˝, koja se bavi prirodom u gradovima, urbanim dizajnom i održivim sistemima gradova:

˝…Jedan od nejveličanstvenijih zadataka krajobrazne arhitekture je u preoblikovanju tlocrta u određeni prostorni doživljaj. Nalazim da se moj posao odnosi na konkretnu transformaciju; podizanje dvodimenzionalnih tlocrta u trodimenzionalne prostorne oblike. Ti prostori omogućavaju i korisnicima i posjetiteljima čulni doživljaj koji se sastoji od prirodnih i materijalnih elemenata, nudeći im iznenađenja i motivaciju za društvenu aktivnost. Da bi se to moglo ostvariti, na raspolaganju imamo samo materijalne elemente. A da bi kreirali određenu kvalitetu života, moramo istaknuti ideju sa specifičnom kompozicijom tih elemenata. Svaki međuodnos i kombinacija elemenata može postići određeni krajnji rezultat…˝    

Slika 4. Charlotte garden, Kopenhagen (http://www.landezine.com/index.php/2010/08/charlotte-garden/)

Slika 5. Anchor park, Kopenhagen (http://www.landezine.com/index.php/2010/09/anchor-park/anchor-park-malmo-stig-andersson-05/)

Autor teksta: Jelena Štefanac

Pin It on Pinterest

Share This