Krajobraz blog post istaknuta slika - Projekt Perivoj

Uvod u terminologiju krajobraza

/krajobrazne arhitekture/krajobraznog arhitekta

Krajobraz je stručni termin koji označava sav izgrađeni i neizgrađeni okoliš koji se može zamijetiti golim okom. Najčešće ljudi u svom svakodnevnom govoru ne upotrebljavaju stručne termine, pa se može očekivati da možda i ne razlikuju neke stručne pojmove. Možemo zaključiti da:

  1. ti pojmovi nisu dobro razjašnjeni
  2. dolazi do preklapanja istih ili sličnih pojmova
  3. stručna terminologija nije adekvatno primijenjena

Iz tog aspekta moramo se osvrnuti na primarnu edukaciju: bilo budućih stručnjaka, bilo krajnjih korisnika. Tehnološki napredak je iz dana u dan sve sofisticiraniji, pa se i sve struke trebaju truditi da održe korak sa najnovijim europskim i svjetskim dostignućima. U umjetničkoj struci (a posao krajobraznog arhitekta ujedinjuje i tehničku i umjetničku dimenziju), to je vrlo značajno. Njezin krajnji cilj je djelovanje na unapređivanje općih estetskih, duhovnih, socijalnih i moralnih vrijednosti. Time se djeluje na dobrobit širokih slojeva čitave populacije dijelom svjesno, ali i podsvjesno.

  1. POJAM I ZNAČENJE KRAJOBRAZA – Pročitaj više
  2. PLANIRANJE KRAJOBRAZA – Pročitaj više
  3. UREĐENJE KRAJOBRAZA – Pročitaj više
  4. KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA – Pročitaj više

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *