UVOD U TERMINOLOGIJU KRAJOBRAZA

/KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE/KRAJOBRAZNOG ARHITEKTA

Krajobraz – Budući da obični ljudi u svom svakodnevnom govoru ne upotrebljavaju stručne termine, može se očekivati da oni možda i ne razlikuju neke stručne pojmove. No, međutim, ako se takve nedoumice (u blažem obliku), odnosno prave pogreške (u dramatičnoj verziji) javljaju često čak i u stručnim krugovima, možemo zaključiti da:

  1. ti pojmovi nisu dobro razjašnjeni
  2. dolazi do preklapanja istih ili sličnih pojmova
  3. stručna terminologija nije adekvatno primijenjena

Iz tog aspekta moramo se osvrnuti na primarnu edukaciju: bilo budućih stručnjaka, bilo krajnjih korisnika, a to su široki slojevi cijele društvene zajednice. Budući da je cjelokupni tehnološki napredak iz dana u dan sve sofisticiraniji, tako se i sve struke trebaju truditi da održe korak sa najnovijim europskim i svjetskim dostignućima u bilo kojoj domeni ljudskog djelovanja. U umjetničkoj struci (a posao krajobraznog arhitekta ujedinjuje i tehničku i umjetničku dimenziju), to je vrlo značajno, jer joj je krajnji cilj djelovanje: jednim dijelom svjesno, a drugim i podsvjesno, na unapređivanje općih estetskih, duhovnih, socijalnih, a i moralnih vrijednosti. Samim time se djeluje i na dobrobit širokih slojeva čitave populacije.

 

  1. POJAM I ZNAČENJE KRAJOBRAZA – Pročitaj više
  2. PLANIRANJE KRAJOBRAZA – Pročitaj više
  3. UREĐENJE KRAJOBRAZA – Pročitaj više
  4. KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA – Pročitaj više

Pin It on Pinterest

Share This