PLANIRANJE KRAJOBRAZA

Planiranje krajobraza – što je to?

Planiranje krajobraza je grana krajobrazne arhitekture. Jedan primjer bio bi veliki zeleni prstenasti sistem u Bostonu (Emerald necklace), kojega je projektirao Frederick Law Olmsted. Krajobrazni planeri obično rade na interdisciplinarnim projektima od velikog značaja, koji:

 • Zahvaćaju široke geografske prostore
 • Obuhvaćaju nekoliko susjednih zemalja/regija/klijenata
 • Se provode dugoročno

U nekim ruralnim područjima razmjeri štete neplanskog iskorištavanja mineralnih nalazišta bili su primarni razlog uvođenja planiranog uređenja krajobraza, koji služi javnom dobru. Primjenom osnovnih etičkih principa (Garrett Hardin: Tragedy of the commons, 1968.), svaki bi pojedinac trebao djelovati ne isključivo za svoju dobit, nego, prije svega za dobrodit sviju. Osnova djelovanja u prostoru vodi se načelom poštovanja prirode i njezinih resursa, koji su ograničeni (Aldo Leopold: Etika zemlje, 1949; Paul W. Taylor: Poštovanje prirode, 1986.).

planiranje krajobraza

Zaštita prirodnih resursa…

Uz suvremeni način života i navike ljudi, svakim smo danom svjedoci nastanka nepovratnih šteta na svakoj pojedinoj sastavnici krajobraza (tlo, vode, zrak, biljni i životinjski svijet). Glavni razlog potrebne zaštite prirode i svih njezinih resursa nije samo u konstatiranju učinjenog zla, nego u aktivnom doprinosu zajedničkom održivom gospodarenju. Svako naše današnje djelovanje odrazit će se u budućnosti na kvalitetu života naših potomaka.

Fraza ˝održivo gospodarenje˝ postala je vrlo česta u javnim izlaganjima. Međutim, oni koji ju upotrebljavaju da li doista razumiju njezino značenje? Da li ih savjest upozorava na kršenje važnih ljudskih vrijednosti?

Autor teksta: Jelena Štefanac

POJAM I ZNAČENJE KRAJOBRAZA

Pojam krajobraz

Termin krajobraz (landscape, landschaft, paesage, pejzaž) označava sve ono što možemo zamijetiti u svojoj okolini, promatrajući ju golim okom. Definicija je preuzeta iz Europske konvencije o krajobrazu. Prevedena je i uvrštena u naš Zakon o zaštiti okoliša (NN 82/94 i NN 128/99): ˝krajobraz je određeno područje viđeno ljudskim okom, čija je narav rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i ljudskih čimbenika, a predstavlja bitnu sastavnicu čovjekovog okruženja, izraz raznolikosti zajedničke kulturne i prirodne baštine, te temelj identiteta područja˝.

To zapravo znači:  sveukupnost izgrađenih i neizgrađenih površina, kao i prirodnih i doprirodnih struktura. Različito od pojma krajolik, koji označava estetsku komponentu viđenog, njegovu interpretativnu vrijednost.

pojam i značenje krajobraza
https://www.virovitica.net/tri-godine-od-proglasenja-regionalnog-parka-mura-drava/22766/

˝Suvremena interpretacija krajolika shvaćena je kao izraz i rezultat prostornoga i vremenskoga međudjelovanja ljudi i njihova okruženja, kao poseban oblik topografije, vegetacijskog pokrova, načina korištenja zemlje, uzorka naselja, a koji su uvjetovani djelovanjem prirode, raznih socijalnih, gospodarskih, vlasničkih, povijesnih i kulturnih procesa, kao i posebnih aktivnosti˝. (Bilušić Dumbović i Šćitaroci, 2007.)

http://www.agroturizam-konavle.hr/hr/krajobraz

Kulturni krajobraz

Kulturni krajobraz je potrebno protumačiti kao izuzetno vrednovanu i posebno zaštićenu kategoriju. UNESCO (Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu) definira kulturne krajobraze kao ˝ilustraciju razvitka ljudske zajednice i njihova prostornog okruženja tijekom vremena, pod vanjskim i unutarnjim utjecajem fizičkih ograničenja i/ili mogućnosti, koje su određene njihovim prirodnim okruženjem pod utjecajem socijalnih, gospodarskih, kulturalnih i ostalih poticaja˝.

Kulturni krajobrazi su dobili legimitet prostornog entiteta koji obilježava raznolikost manifestacija i međudjelovanja ljudi i njihovog prirodnog okruženja. U nekim se krugovima termin kulturni krajobraz poistovjećuje i prevodi kao baštinjeni krajobraz.

Sa sigurnošću možemo zaključiti da se u svakom pojedinom prostoru može osjetiti i prepoznati njegov jedinstveni i neponovljivi ˝genius loci˝ (duh mjesta), koji ima snažan osjećaj pripadnosti na svoje žitelje. Istovremeno može izazvati vrlo upečatljiv dojam na promatrača.

U Hrvatskoj se kulturni krajobraz prema važećoj legislativi štiti prema nekoliko modela: u domeni zaštite prostora kao značajni krajobraz, odnosno kao nepokretno kulturno dobro. Na taj način se primjenjuje konzervatorska zaštita, koja ne omogućava model revitalizacije, odnosno ne prepoznaje potrebu prilagodbe suvremenim gospodarskim prilikama i lokalnoj zajednici kao korisniku toga prostora. (Andlar, 2011.) Budući da se nadležnost isprepliće između nekoliko resornih ministarstava, tako se komplicira i njegova provedba. Naposljetku se otvara mogućnost različitih interpretacija koje ograničavaju mogućnost adekvatnog djelovanja kako bi se spriječilo narušavanje postojećeg stanja.

http://www.agroturizam-konavle.hr/hr/krajobraz

Oblici i kategorije kulturnih krajobraza

Kulturni krajobraz nastaje međudjelovanjem čovjeka i njegovog priodnog okoliša. Proizašao iz ljudske težnje za uklapanjem u svoje okruženje, koje je istovremeno nastojao prilagoditi svojim potrebama. Zbog toga se i forme, namjene, veličine i oblici takvih krajobraza veoma razlikuju. Nastali su svakodnevnim korištenjem ljudi koji u njemu obitavaju. Oni odražavaju socijalne i kulturne stavove pojedinaca, obitelji ili društvene zajednice.

Prema odrednicama Konvencije o svjetskoj baštini, iz 1992.g, kulturni krajobrazi se dijele na tri kategorije:

1. Jasno raspoznatljiv krajobraz

 • on je stvoren i oblikovan čovjekovim djelovanjem iz estetskih pobuda
 • obuhvaća krajobraz vrtova i parkova koji su često (ali ne i uvijek) vezani uz monumentalne građevine (npr. sakralne)

(primjer: dvorac Trakošćan, vidi fotografiju)

pojam i značenje krajobraza
https://www.24sata.hr/lifestyle/dvorci-muzeji-i-utvrde-u-hrvatskoj-koje-morate-vidjeti-4723592

2. Organski stvoren krajobraz

 • nastao preoblikovanjem prirodne sredine kao posljedica društvenih, gospodarskih, administrativnih ili religijskih poticaja
 • dijeli se na dvije podskupine:                

            a) Krajobraz ostataka ili fosilni krajobraz u kojemu je razvojni proces u jednom trenutku prošlosti došao do kraja, bilo naglo ili tijekom vremena, no njegova su bitna i jedinstvena obilježja još uvijek vidljiva u materijalnom obliku

(primjer:˝mirila ˝ na području Sjevernog velebita, fotografija)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mirila_close_to_Starigrad-Paklenica_in_2014_(7).JPG

b) Krajobraz u kontinuitetu nosi znakovite materijalne dokaze svojega razvoja kroz vrijeme, a zadržao je djelatnu društvenu ulogu u suvremenom društvu, usko povezanu s tradicijskim načinom života

(primjer: Starigradsko polje na Hvaru, vidi foto u prilogu)

pojam i značenje krajobraza
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=7255

3. Asocijativni krajobraz

 • pruža snažne religijske, umjetničke ili kulturne asocijacije prirodnog elementa

(primjer: Plitvička jezera, vidi fotografiju)

https://lovcinaodmore.com/top-destinacija-za-rujan-plitvicka-jezera/

Autor teksta: Jelena Štefanac

Krajobraz blog post istaknuta slika - Projekt Perivoj

KRAJOBRAZ: UVOD

Uvod u terminologiju krajobraza

/krajobrazne arhitekture/krajobraznog arhitekta

Krajobraz je stručni termin koji označava sav izgrađeni i neizgrađeni okoliš koji se može zamijetiti golim okom. Najčešće ljudi u svom svakodnevnom govoru ne upotrebljavaju stručne termine, pa se može očekivati da možda i ne razlikuju neke stručne pojmove. Možemo zaključiti da:

 1. ti pojmovi nisu dobro razjašnjeni
 2. dolazi do preklapanja istih ili sličnih pojmova
 3. stručna terminologija nije adekvatno primijenjena

Iz tog aspekta moramo se osvrnuti na primarnu edukaciju: bilo budućih stručnjaka, bilo krajnjih korisnika. Tehnološki napredak je iz dana u dan sve sofisticiraniji, pa se i sve struke trebaju truditi da održe korak sa najnovijim europskim i svjetskim dostignućima. U umjetničkoj struci (a posao krajobraznog arhitekta ujedinjuje i tehničku i umjetničku dimenziju), to je vrlo značajno. Njezin krajnji cilj je djelovanje na unapređivanje općih estetskih, duhovnih, socijalnih i moralnih vrijednosti. Time se djeluje na dobrobit širokih slojeva čitave populacije dijelom svjesno, ali i podsvjesno.

 1. POJAM I ZNAČENJE KRAJOBRAZA – Pročitaj više
 2. PLANIRANJE KRAJOBRAZA – Pročitaj više
 3. UREĐENJE KRAJOBRAZA – Pročitaj više
 4. KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA – Pročitaj više

ZAGREB DESIGN WEEK

Zagreb Design Week i Projekt Perivoj!

Projekt Perivoj postao je partnerska lokacija na ovogodišnjem Zagreb Design Week-u! Posjetite zanimljiv događaj!

Zagreb Design Week_Projekt Perivoj

Peti Zagreb Design Week koji traje od 11. – 20. svibnja 2018. godine predstavlja mnoštvo zanimljivih izložbi, predavanja, radionica, filmskih projekcija!

Ovogodišnja tema najvećeg događanja u Hrvatskoj je ‘Suvremeno/Svevremeno‘, a propituje trajanje dizajnerskih rješenja, od klasika koji su vječni do dizajna koji nestaje u vremenu u kojem je i nastao. Posljednja tri dana festivala održat će se i sajam umjetnosti ‘Art Zagreb‘ pokrenut radi jačanja tržišta umjetnosti u Hrvatskoj.

Ove se godine hrvatskoj publici prvi put predstavila Češka, čiji je predstavnik veleposlanstva u Zagrebu Miroslav Kolatek rekao da njegova zemlja ove godine obilježava važne godišnjice, od stogodišnjice osnutka Čehoslovačke, 50-godišnjice Praškog proljeća do 25-godišnjice češke samostalnosti i isto toliko godina od početka diplomatskih odnosa s Hrvatskom.

Stoga, posjetite Zagreb Design Week i neka suvremeno postane svevremeno!

(izvor: t-portal.hr)